Звіт про реалізацію антикорупційних ініціатив в Укртрансбезпеці

 

   На виконання доручення Голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка, начальник Управління запобігання корупції Юрій Андрейко під час засідання Колегії Служби прозвітував про прогрес в реалізації антикорупційних ініціатив.

  З початку 2018 року Управлінням запобігання корупції Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - Управління) відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706, а також згідно з затвердженим Уповноваженою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України планом роботи на 2018 рік, в межах повноважень на постійній основі вживаються вичерпні заходи щодо реалізації антикорупційного законодавства, а саме запобігання і недопущення корупційних проявів у діяльності Укртрансбезпеки.

 

   Задля досягнення цієї мети наказом Укртрансбезпеки від 10.01.2018 № 14 затверджено План заходів щодо запобігання і виявлення корупції в апараті Державної служби України з безпеки на транспорті та її територіальних органах на 2018 рік.

   Окрім цього, на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» Комісією з оцінки корупційних ризиків за участю представників громадськості розроблено Антикорупційну програму Укртрансбезпеки на 2018 рік, яка затверджена наказом від 11.05.2018 № 431 (зі змінами) та в установленому порядку погоджена відповідним рішенням НАЗК (від 07.09.2018 № 1948).

   Так, Управлінням запобігання корупції на постійний основі проводилася роз’яснювальна робота та надавалася методична і консультаційна допомога працівникам Укртрансбезпеки з питань заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на сайті НАЗК, а з метою додаткового ознайомлення бажаючих з відповідним порядком заповнення такої декларації, забезпечено розміщення на офіційному сайті Укртрансбезпеки Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закону) стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням НАЗК від 11.08.2016 № 3 (зі змінами).

   Відповідно до пункту 3 Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням НАЗК 06.09.2016 № 19 та зареєстрованого в Мінюсті 15.11.2016 за № 1479/29609, Управлінням підготовлено та спрямовано керівникам самостійних структурних підрозділів Укртрансбезпеки та її територіальних органів окреме доручення Голови Укртрансбезпеки від 16.03.2018 № 255/06/13-18, яким доручалося роз’яснити застосування окремих положень Закону стосовно передбачених заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3, та у визначений законодавством строк до 1 квітня 2018 року організувати заповнення та забезпечити своєчасне подання підлеглими працівниками на офіційному веб-сайті НАЗК електронних декларацій (осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік) за формою, що визначена Національним агентством, а також провести звірення наявності поданих (заповнених) підлеглими працівниками декларацій з відповідними відомостями публічної (доступної) частини Єдиного реєстру, розміщеного на офіційному веб-сайті Національного агентства, а за результатами вжитих заходів надати інформацію у вигляді довідки за підписом керівника про стан забезпечення виконання вимог статті 45 Закону всіма передбаченими категоріями працівників (суб’єктами декларування).

   Однак, за результатами опрацювання отриманих матеріалів, а також вжитими заходами шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на офіційному веб-сайті Національного агентства, було встановлено, що надана на виконання окремого доручення керівниками самостійних структурних підрозділів Укртрансбезпеки звітна інформація, в окремих випадках не містила в собі повного та об’єктивного обсягу відомостей.

   Зокрема, у листі за підписом заступника начальника управління – начальника відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Полтавській області від 02.04.2018 № 8288/32/18-18 відображена інформація про подання 29.03.2018 головним спеціалістом відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки в Полтавській області, хоча як виявилось згодом, публічна частина Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відображає декларацію від 29.03.2018 кандидата на займану вже ним посаду за 2017 рік.

   Згідно з відомостями листа за підписом начальника Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області від 03.04.2018 № 8501/30/18-18 зазначено, що старшим державним інспектором відділу надання адміністративних послуг Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області подано 13.03.2018 щорічну декларацію за 2017 рік, хоча у публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування значиться декларація від 13.03.2018 кандидата на займану вже ним посаду за 2017 рік.

   Згідно з листом за підписом начальника Управління Укртрансбезпеки у Волинській області від 02.04.2018 № 8314/20/18-18 відображена інформація про своєчасність (28.02.2018) подання ним щорічної декларації за 2017 рік, хоча у публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подана декларація кандидата на займану вже ним посаду від 28.02.2018.

   Листом за підписом начальника Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області від 02.04.2018 № 8202/19/18-18 відображена інформація про подання 23.03.2018 старшим державним інспектором відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області щорічної декларації за 2017 рік, хоча у публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування значиться декларація від 23.03.2018 кандидата на займану вже ним посаду за 2017 рік.

   У випадку Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області необхідно також зазначити про неподання щорічної декларації за 2017 рік начальником відділу надання адміністративних послуг Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області, у листі від 02.04.2018 № 8202/19/18-18 взагалі не було відображено відомостей про таку особу, тим самим здійснити перевірку факту подання суб’єктом декларування декларації відповідно до Закону, на момент опрацювання не вбачалося за можливе.

   Зважаючи на вимоги згаданих нормативних актів, слід звернути увагу на стан дотримання державними службовцями та працівниками Укртрансбезпеки вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю.

   Незважаючи на вжиті вичерпні заходи, за звітний період цього року виявлено 107 фактів неподання (несвоєчасного подання) декларацій в результаті чого, на виконання вимог пункту 6 Порядку підготовлено та направлено до Національного агентства відповідні повідомлення встановленої форми, з яких: неподання щорічної декларації – 20 повідомлень, несвоєчасне подання щорічної декларації – 18 повідомлень, неподання перед звільненням декларації – 17 повідомлень, неподання після звільнення декларації – 45 повідомлень, та несвоєчасне подання після звільнення декларації – 7 повідомлень.

   З метою підвищення ефективності запобігання і протидії корупційним та іншим правопорушенням серед державних службовців та працівників Укртрансбезпеки, неухильного дотримання вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу», наказу Нацдержслужби від 05.08.2016 № 158 «Про  затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 203/29333, Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджених рішенням НАЗК від 29.09.2017 № 839, Управлінням запобігання корупції розроблено проект окремого доручення Голови Укртрансбезпеки (від 12.07.2018 № 474/06/13-18), на виконання якого керівників самостійних структурних підрозділів Укртрансбезпеки та її територіальних органів зобов’язано доводити до відома підлеглих працівників Укртрансбезпеки вимоги Законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу», а також інших нормативно-правових актів.

   Окрім цього, Управлінню роботи з персоналом доручено здійснення ознайомлення під особистий підпис новопризначених працівників з вимогами чинного законодавства, а відповідні листи-ознайомлення долучаються до особових справ працівників.

   Відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.10.2018 № 71-01/44879/18, з метою раціонального використання програмно-апаратних ресурсів Реєстру під час проведення чергового етапу електронного декларування в Україні, Управлінням запобігання корупції скеровано до самостійних структурних підрозділів апарату та територіальних органів окреме доручення керівника Укртрансбезпеки від 19.10.2018 № 686/06/13-18 для ознайомлення державних службовців та працівників Укртрансбезпеки з Рекомендаціями суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в України та поширеними запитаннями при роботі з Реєстром.

   Стосовно виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Управлінням запобігання корупції у тісній взаємодії з керівниками самостійних структурних підрозділів Укртрансбезпеки та її територіальних органів проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота та вживаються визначені Законом України «Про запобігання корупції» заходи.

   Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706, та з метою виконання вимог розділу ІІІ Антикорупційної програми Державної служби України з безпеки на транспорті на 2018 рік, затвердженої наказом Укртрансбезпеки від 11.05.2018 № 431 (зі змінами), Управлінням запобігання корупції організовано та проведено навчальний захід з підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції в Укртрансбезпеці на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» для керівників структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки.

   Додатково, забезпечено розміщення на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки «Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839.

   З метою недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів кандидатами на зайняття вакантних посад Укртрансбезпеки додатково застосовується складання відповідних опитувальних листів (самостійного тесту) на предмет виявлення конфлікту інтересів, що в подальшому враховується при розгляді кадрових питань.

  Так, протягом 2018 року, вжитими Управлінням запобігання корупції у межах компетенції заходами виявлено наявність потенційного конфлікту інтересів у службовій діяльності 3 працівників Укртрансбезпеки, два з яких, у відповідності до частини другої статті 29 Закону України «Про запобігання корупції», посадовими особами вжито заходів самостійного врегулювання потенційного конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу, про що надано підтверджуючі документи, а відносно одного працівника вжито заходів зовнішнього врегулювання відповідно до вимог статті 28, пункту 5 частини першої статті 29, статті 34 Закону України «Про запобігання корупції».

   За вказаними фактами неналежного виконання працівниками Укртрансбезпеки вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції», Управлінням запобігання корупції, з метою визначення ступеня їх вини, спрямовано пропозиції суб’єкту призначення щодо ініціювання відповідних дисциплінарних проваджень з даного приводу та застосування заходів дисциплінарного впливу.

   Також, Управлінням запобігання корупції спільно з Управлінням нормативно-правового забезпечення та Управлінням роботи з персоналом, забезпечено опрацювання матеріалів щодо можливої наявності у 14 працівників конфлікту інтересів, з яких:

  • у 11 випадках від працівників надійшло повідомлення про можливу наявність у їхній службовій діяльності потенційного конфлікту інтересів, з них:
  • у 9 випадках суб’єктом призначення вжито заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів відповідно до статті 28, пункту 2 частини першої статті 29 та статті 33 Закону України «Про запобігання корупції», а саме шляхом здійснення повноважень під зовнішнім;
  • у 2 випадках суб’єктом призначення вжито заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів відповідно до пункту 9 частини першої статті 36 КЗпП України та пункту 6 частини першої статті 29, частини другої статті 34 Закону України «Про запобігання корупції», а саме шляхом звільнення особи.

- у 3 випадках вжитими Управлінням запобігання корупції у межах компетенції заходами виявлено наявність потенційного конфлікту інтересів у службовій діяльності працівників Укртрансбезпеки, з них:

  • у 2 випадках вжито заходів самостійного врегулювання потенційного конфлікту інтересів у відповідності до частини 2 статті 29 Закону України «Про запобігання корупції» шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу;
  • за неналежне виконання вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» відповідні матеріали скеровано для вжиття заходів дисциплінарного впливу відносно вказаних осіб.
  • в 1 випадку вжито заходів зовнішнього врегулювання відповідно до вимог статті 28, пункту 5 частини першої статті 29, статті 34 Закону України «Про запобігання корупції», шляхом здійснення повноважень під зовнішнім контролем, а в подальшому, у зв’язку із позбавленням відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих на це документів (самостійне врегулювання), конфлікт інтересів врегульовано у відповідності до частини 2 статті 29 Закону України «Про запобігання корупції».
  • за неналежне виконання вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» відповідні матеріали відносно вказаної особи скеровано для вжиття заходів дисциплінарного впливу.

   Окрім цього, виявлено факт неналежного виконання старшим державним інспектором відділу державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті Чорноморського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки вимог статті 25 Закону України «Про запобігання корупції», якою встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та статті 46 вказаного Закону, якою визначені відомості, що зазначаються суб’єктами декларування у відповідних деклараціях.

   За звітний період 2018 року Управлінням запобігання корупції проведено (взято участь у проведенні) 30 перевірках, службових розслідуваннях, з яких 12 планових перевірок окремих питань діяльності територіальних органів та 18 перевірок (службових розслідувань) інформації щодо можливої причетності працівників Укртрансбезпеки до корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також наявності у їх діях/бездіяльності ознак дисциплінарного проступку.

   За результатами проведених перевірок стосовно 17 осіб повідомлено спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції про виявлені ознаки корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення та стосовно 8 осіб скеровано матеріали для вжиття заходів дисциплінарного впливу.

   Результати діяльності Управлінням запобігання корупції вказують на наявність порушень вимог антикорупційного законодавства, які зумовлені в першу чергу неналежним виконанням своїх службових обов’язків та формальним ставленням керівників до вжиття заходів щодо запобігання корупційним проявам, яке у свою чергу пов’язане з неналежним контролем за виконанням посадових обов’язків працівниками ввірених структурних підрозділів та забезпечення дотримання ними виконавської дисципліни, проведенні відповідної роз’яснювальної роботи серед них, а також не в повному обсязі виконання організаційно-розпорядчих актів (доручень) керівництва Укртрансбезпеки.

  Така безконтрольність та бездіяльність з боку керівників призводить до сприятливих причин та умов вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

   Зазначене підтверджується виявленими правоохоронними органами фактами у розпочатих кримінальних провадженнях за ознаками корупційних правопорушень стосовно:

- старшого державного інспектора відділу надання адміністративних послуг Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області, який шляхом вимагання одержав неправомірну вигоду за обіцянку вплинути на прийняття рішення службовими особами Укртрансбезпеки щодо перереєстрації та реєстрації суден;

- службових осіб Чорноморського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки за попередньою змовою, які шляхом вимагання отримали неправомірну вигоду за сприяння в отриманні посвідчення судноводія малого/маломірного судна;

- заступника начальника управління - начальника відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області, який шляхом вимагання одержав неправомірну вигоду за неперешкоджання у здійсненні суб’єктом господарювання законної підприємницької діяльності;

- старшого державного інспектора відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Донецькій області, який шляхом систематичного вимагання одержав неправомірну вигоду за непритягнення до адміністративної відповідальності суб'єктів господарювання, що здійснювали свою діяльність у сфері вантажних та пасажирських перевезень;

- старшого державного інспектора відділу державного контролю та нагляду за безпекою на водному транспорті Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки та начальника відділу адміністративних послуг Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, які одержали неправомірну вигоду за надання дозволів на міжнародні транспортні перевезення вантажів вантажними автомобілями;

- начальника відділу надання адміністративних послуг Управління Укртрансбезпеки у Львівській області, яка шляхом вимагання одержала неправомірну вигоду за видачу десяти дозволів на міжнародні перевезення вантажів.

   Таким чином, враховуючи вищезазначене, наголошую про неухильне виконання державними службовцями та працівниками Укртрансбезпеки чинних норм антикорупційного та іншого законодавства України, доручень керівництва Укртрансбезпеки, положень про структурні підрозділи Укртрансбезпеки, відповідних посадових інструкцій, та додатково керівникам територіальних органів Укртрансбезпеки на вжиття вичерпних у межах компетенції заходів спрямованих на запобігання проявам корупції та її виявлення, належного дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та недопущення його виникнення, забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, а також невідкладного інформування керівника Укртрансбезпеки та Управління запобігання корупції про випадки скоєння службовими особами органу корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.


Переглянути всі новини